wtorek, 13 czerwiec 2017 13:49

Koła zainteresowań, zajęcia maturalne, zajęcia wyrównawcze

Udało się! Nasz projekt na łączną sumę 685 987,59 zł uzyskał pozytywna akceptację i została przyznana nam ta ogromna kwota na zajęcia wyrównawcze, zajęcia maturalne, koła zainteresowań. W następnych dwóch latach szkolnych tzn.: 2017/2018 oraz 2018/2019 dla uczniów naszej szkoły oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych w ramach poszczególnych przedmiotów.


Zajęcia wyrównawcze: matematyka, język angielski, język niemiecki; zajęcia maturalne: matematyka, język angielski, język niemiecki, geografia, biologia lub fizyka; koła zainteresowań: geografia, anatomia i pierwsza pomoc, informatyka, języki obce. Uczestnicy każdego rodzaju zajęć będą mogli również brać udział z szkoleniu w zakresie budowania właściwych postaw na rynku pracy – kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej.Przewidziano również 5 wycieczek jednodniowych oraz jedną dwudniową na wyższe uczelnie do Wrocławia, Warszawy, Łodzi.Rekrutacja w pierwszym tygodniu września.