poniedziałek, 19 wrzesień 2022 12:25

„Mickiewicz, Słowacki, Norwid – najpiękniejsze poezje polskiego romantyzmu”

We wtorek 13 września w naszej szkole miało miejsce szczególne wydarzenie kulturalne. W Lipinach w koncercie zatytułowanym „Mickiewicz, Słowacki, Norwid” wystąpił zespół Piramidy.


„Mickiewicz, Słowacki, Norwid – najpiękniejsze poezje polskiego romantyzmu”

To było wyjątkowe popołudnie. Zgromadzeni w sali gimnastycznej zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie lipińskiej szkoły mogli na żywo usłyszeć wybrane utwory autorstwa trzech wybitnych polskich poetów w niezwykle interesującej interpretacji i oprawie muzycznej.  Gościnnie w Lipinach wystąpił zespół Piramidy, który zaprezentował swój projekt dofinansowany ze środków rezerw ogólnych Prezesa Rady Ministrów mający na celu m.in. propagowanie literatury wśród młodzieży poprzez utwory muzyczne. Była to więc okazja poznać czołowych polskich poetów romantycznych  w zupełnie nowej odsłonie. Niezwykle ciekawe były historyjki przeplatające utwory muzyczne. Dzięki opowieściom lidera zespołu Piotra Kajetana Matczuka obecni mogli dostrzec w polskich wieszczach narodowych zwykłych ludzi piszących o miłości, mających niedostatki i przywary. W koncercie  usłyszeliśmy kilka najbardziej znanych wierszy Polskiego Romantyzmu takich  jak: "Romantyczność", ‘’Testament Mój’’, ‘’Mówię ze sobą”, ‘’Stepy akermańskie", "Moja Piosnka" (Tęskno mi Panie), i inne.


Media