środa, 23 listopad 2022 10:05

Umowa o współpracy podpisana

W dniu 22 listopada 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Pani Dyrektor Barbara Jackowska została zaproszona na oficjalne podpisanie umowy o współpracę  w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.


Umowa o współpracy podpisana

Umowę podpisali z upoważnienia JM Rektora prof. Sławomira Bukowskiego Pan Prorektor ds. Badań Naukowych prof. Wojciech Żurowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Joanna Smarż oraz Dyrektor Szkoły Pani Barbara Jackowska objętą patronatem.

Celem projektu jest edukacja uczniów szkół średnich w zakresie nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji, szerzenie wiedzy prawniczej, a także kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród uczniów. Wydział Prawa i Administracji będzie prowadził dla uczniów szkół średnich zajęcia zarówno w szkole objętej patronatem jak i na Wydziale Prawa i Administracji. Wydział Prawa i Administracji współpracować będzie ze szkołą w zakresie opiniowania i ewaluacji programów kształcenia.

Uczniowie klas objętej patronatem:

  • mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji,
  • mogą uczestniczyć w wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji,
  • będą otrzymywać informacje na temat oferty edukacyjnej, a także warunków rekrutacji Wydziału Prawa i Administracji,
  • będą mogli włączać się w działalność funkcjonujących przy Wydziale Prawa i Administracji organizacji studenckich i kół naukowych.

 

źródło: https://wpia.uniwersytetradom.pl/aktualnosci_home/umowy-o-wspolpracy-podpisane/