środa, 18 styczeń 2023 11:16

Nauka w klasach wojskowych w Zespole Szkół w Lipinach coraz bardziej atrakcyjna

Resort obrony od samego początku merytorycznie i finansowo wspiera klasy wojskowe – z funduszy pozyskanych przez władze Powiatu Przysuskiego w ramach dofinansowania Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach w roku szkolnym 2022/2023 zakupiono 86 indywidualnych pakietów wyposażenia ucznia klasy OPW oraz kompletne wyposażenie specjalistyczne, konieczne do zrealizowania programu nauczania w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego.


Nauka w klasach wojskowych w Zespole Szkół w Lipinach coraz bardziej atrakcyjna

Kadeci w Lipinach na przedmiocie przygotowanie wojskowe wykorzystują m.in. repliki ASG z magazynkami w systemie AK, maski przeciwgazowe, przybory do walki wręcz – gumowe atrapy noża i pistoletu, saperki, kamizelki taktyczne, makiety broni szkoleniowych, repliki granatów ręcznych, lornetki, busole itp. Na wyposażeniu nauczycieli i instruktorów z Patronackiej Jednostki Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzących zajęcia z lipińską młodzieżą znajduje się również komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy, nosze medyczne oraz staza taktyczna. Klasy wojskowe w Lipinach prowadzone są już od dziesięciu lat. W jubileuszowym roku istnienia szkoły, dzięki przychylności Starosty Przysuskiego Pana Mariana Niemirskiego oraz staraniom Dyrektor Szkoły Pani Barbary Jackowskiej wprowadzono nowe zajęcia dodatkowe dla  młodzieży przygotowującej się do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Od września bieżącego roku szkolnego uczniowie LOK RP w Lipinach korzystają z możliwości uczestniczenia w weekendowych, dodatkowych zajęciach z żołnierzami z 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, raz w miesiącu przechodzą atrakcyjne dwudniowe szkolenie z byłymi żołnierzami prestiżowej Jednostki Wojskowej GROM, działającymi obecnie w ramach spółki UMBRELLA PROTECTION. W celu uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych na szkolnej strzelnicy zakupiono dla nich karabinki BERYL – rodzaj broni strzeleckiej, która przeznaczona jest dla pododdziałów wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Wprowadzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego do oferty kształcenia w Zespole Szkół w Lipinach daje możliwość realizowania ujednoliconego programu szkolenia wojskowego przy wsparciu MON, co ma ułatwić młodym ludziom zostanie rezerwistą  po zakończeniu szkolenia w OPW, wstąpienia do czynnej służby wojskowej oraz na wyższe uczelnie wojskowe.