środa, 18 styczeń 2023 11:28

Szkolenie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej

W ramach współpracy naszej szkoły z 6 Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w dniach 14 i 15 stycznia odbyły się zajęcia szkoleniowe dla kadetów klas pierwszych, drugich i trzecich. Zajęcia prowadzone były w rejonie strzelnicy należącej do szkoły.


Szkolenie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej

Szkolenie obejmowało praktyczne ćwiczenia w usuwaniu podstawowych dysfunkcji broni strzeleckiej. Ponadto kadeci klasy pierwszej doskonalili się w przyjmowaniu postaw strzeleckich oraz uczyli się posługiwać umownymi znakami dowodzenia i poruszać się w patrolu. Kadeci starszych roczników doskonalili przekraczanie stref niebezpiecznych różnymi sposobami oraz schodzenie się na miejsce zbiórki z rozproszenia. Wszystkie teoretyczne i praktyczne umiejętności nabywane w czasie ćwiczeń z żołnierzami WOT zaprocentują w przyszłości, gdy nasi kadeci zasilą szeregi Wojska Polskiego.