poniedziałek, 04 wrzesień 2023 11:45

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. społeczność Zespołu Szkół w Lipinach powitała nowy rok szkolny. Tradycyjnie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym szkoły na placu przed szkołą podniesiono biało – czerwoną flagę oraz odśpiewano hymn państwowy.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczystą Mszę świętą sprawował ks. Dziekan Adam Łukiewicz, który w homilii skierowanej do lipińskiej społeczności życzył uczniom wytrwałości w nowym roku szkolnym, wskazując na specyfikę skoszarowanej szkoły oraz powagę doświadczenia zaszczytu bycia uczniem szkoły wojskowej. W dalszej części uroczystości Dyrektor Szkoły Pani Barbara Jackowska serdecznie powitała zgromadzonych rodziców uczniów, kadrę pedagogiczną, pracowników szkoły i samych uczniów, w tym szczególnie ciepło tych, rozpoczynających naukę w murach lipińskiej szkoły. W przemówieniu Dyrektor Szkoły podkreśliła jak ważna jest gotowość do nauki i pracy w dążeniu do sukcesu. Zaakcentowała przy tym, że „Sukcesu można się nauczyć”. Zapoznając szczegółowo zgromadzonych z organizacją nadchodzącego roku szkolnego, podkreśliła, że szkoła w Lipinach stwarza ku temu, aby odnieść sukces doskonałe warunki, poprzez realizację licznych projektów z myślą o przyszłości uczniów. Pani Dyrektor życzyła, aby ten rok szkolny był rokiem spokojnym i dobrym, obfitującym w liczne sukcesy dydaktyczno – wychowawcze. Po wspólnym powitaniu nowego roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami udali się na pierwsze lekcje do swoich klas.