piątek, 29 listopad 2019 13:38

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS na rok 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn.: „Dostarczenie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na rok 2020”.


Lipiny, dnia 29.11.2019 r.

IP – 2710.02.2019

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania i wykonywania drobnych zamówień publicznych w Zespole Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach o wartości szacunkowej do 30000 EURO .

 

Szczegóły dotyczące postępowania :

 

Ogłoszenie - Ogłoszenie o zamówieniu
FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 1 - formularz oferty
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
WZÓR UMOWY - Załącznik nr 3 Wzór umowy