czwartek, 08 październik 2020 15:42

Zawiadomienie o wyborze oferty pn.: „Dostarczenie opału na sezon grzewczy na rok 2020 -2021"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie:  „Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2020/2021


Informacje o rozsztrzygnięciu oferty w załączniku -  pobierz