środa, 25 listopad 2020 21:46

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS na rok 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn.: „Dostarczenie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na rok 2021”.


Lipiny, dnia 25.11.2019 r.

IP – 2710.03.2020

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
26 - 425 Odrzywół,
Lipiny 40

Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania i wykonywania drobnych zamówień publicznych w Zespole Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach o wartości szacunkowej do 30000 EURO .

 

Szczegóły dotyczące postępowania do pobrania poniżej: