czwartek, 03 grudzień 2020 15:07

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę oleju

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Dostarczenie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus dla Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na rok 2021”. 


Treść zawiadomiena w załączniku poniżej: