czwartek, 04 listopad 2021 09:08

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę opału 2021 - 2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2021/2022”. 


Treść zawiadomiena w załączniku poniżej: