Materiały MATURA 2024

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2024 w załącznikach:


Materiały MATURA 2024

MATURZYSTO PAMIĘTAJ !!!

Niezależnie od przedmiotu zdawanego na pisemnym egzaminie maturalnym:

 

  1. PO OTRZYMANIU ARKUSZA MATURALNEGO PRZECZYTAĆ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ
  2. PISAĆ CZYTELNIE
  3. Używać długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
  4. Nie korzystać z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
  5. Nie używać korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreślić.
  6. Rysunki – jeżeli trzeba je robić – wykonywać długopisem.
  7. Zaznaczyć odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego poprzez zamalowanie pól do tego przeznaczonych; błędne zaznaczenie należy otoczyć kółkiem i zaznaczyć właściwe pole.
  8. Uważnie czytać polecenia do zadań, udzielać odpowiedzi, wykonując czynności wskazane przez czasowniki operacyjne w poleceniach do zadań.