środa, 24 marzec 2021 11:51

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH 2023


  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KADETÓW RP W LIPINACH

 

 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół; taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015

 

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

od 10 do 23 maja

(z wyjątkiem 14 i 21 maja)

język polski

języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne

język łemkowski język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących

zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

czwartek

język polski – pp*

----------

 

 

5

 

 

piątek

 

 

język angielski – pp

język francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp

język włoski – pp

6, 7 – sobota, niedziela

 

8

 

poniedziałek

 

matematyka – pp

język kaszubski – pr* język łemkowski – pr

język łaciński i kultura antyczna – pr

9

wtorek

język angielski – pr język angielski – dj*

filozofia – pr

10

środa

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

11

czwartek

biologia – pr

język rosyjski – pr język rosyjski – dj

12

piątek

matematyka – pr

język francuski – pr język francuski – dj

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

chemia – pr

historia muzyki – pr

16

wtorek

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – pp

17

środa

język polski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

18

czwartek

historia – pr

język włoski – pr język włoski – dj

19

piątek

fizyka – pr

historia sztuki – pr

20, 21 – sobota, niedziela

22

poniedziałek

informatyka – pr

język hiszpański – pr język hiszpański – dj

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

wtorek

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

dwujęzycznych (pr)**

 

 

 

Dodatkowo w załączniku:
INFORMATOR
o egzaminie maturalnym w Formule 2023 w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024