czwartek, 02 grudzień 2021 14:15

Zapytanie ofertowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wielkogabarytowych

Zespół Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach zaprasza do składania ofert zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych od Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej na rok 2022"


Lipiny, dnia 02.12.2021 r.

IP-2710.4.2021

 

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
26 - 425 Odrzywół, Lipiny 40

 

Szczegóły dotyczące zapytania odnośnie do pobrania poniżej: