piątek, 10 grudzień 2021 12:30

Wybór oferty na dostawę oleju napędowego grzewczego na rok 2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie: "Dostarczenie oleju opałowego grzewczego Ekoterm Plus dla Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na rok 2022"


Szczegóły dotyczące wybory oferty do pobrania poniżej: