poniedziałek, 16 styczeń 2023 13:10

Sprawozdanie z realizacji Programu NPRC 2.0

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka przy Zespole Szkół w Lipinach otrzymała w kwietniu 2022 roku środki finansowe na zakup książek oraz elementów wyposażenia biblioteki. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z realizacji tego programu i listę zakupionych pozycji książkowych.


Sprawozdanie z realizacji Programu NPRC 2.0

.