piątek, 11 styczeń 2019 09:02

Zapytanie ofertowe - materiały biurowe na 2019 rok

Szanowni Państwo, 
zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na zakup materiałów biurowych do realizacji zajęć wyrównawczych z matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego, zajęć maturalnych z matematyki, języka angielskiego, geografii, biologii oraz zajęć z kreatywności innowacyjności i pracy grupowej


Zapytanie ofertowe - materiały biurowe na 2019 rok

 w ramach Projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w  szkołach zawodowych).

Wykaz artykułów w załączeniu.