wtorek, 07 listopad 2017 22:05

Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy

Rozwój kompetencji społecznych jest bardzo istotny w zakresie budowania właściwych postaw na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 30 uczniów podzielonych na dwie grupy uczestniczyło w dwudniowych zajęciach z zakresu budowania właściwych postaw na współczesnym rynku pracy.


Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach uczestniczyli w ciekawych warsztatach poprowadzonych przez psychologa, doradcę zawodowego panią Sylwię Wesołowską mających na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, współdziałania i pracy zespołowej. Młodzież odbyła trening określania własnych mocnych stron, nabywania pewności i skuteczności własnych działań, sprawnego zarządzania sobą oraz ćwiczenia wzmacniające innowacyjność i twórcze myślenie. Przekazana wiedza, ćwiczenia i umiejętności niezbędne są do efektywnego budowania i zarządzania zespołem, doskonalenia komunikacji interpersonalnej. Jest to również zachęcenie do samorealizacji i rozwoju osobistego. Posiadanie szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych pomaga w bezpiecznym kreśleniu ścieżki kształcenia. Zaangażowanie, aktywność, ciekawość poznawcza ułatwia przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Pracownia Psychologii Pozytywnej

mgr Sylwia Wesołowska

Galeria zdjęć:

Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy
Budowanie właśc...
Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy Budowanie właściwych postaw na współczesnym rynku pracy