piątek, 22 wrzesień 2017 14:59

Zapytanie ofertowe - szkolenia


Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją powyższego projektu, zwracamy się z prośbą o przysłanie oferty na przeprowadzenie 9 szkoleń w wymiarze po 16h /dwa dni/ w zakresie budowania właściwych postaw na rynku pracy - kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej – niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego.Grupa docelowa: 130 uczniów w grupach po 14-15 osób uczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.

Podstawowe umiejętności, które zostaną nabyte przez uczniów podczas szkolenia i będą przydatne w dalszym kształceniu oraz w pracy zawodowej:

- wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości m.in. poprzez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności,
- samodzielność w procesie podejmowania decyzji,
- współdziałanie i współpraca zespołowa,
- stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych,
- rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,- stymulowanie rozwoju umiejętności myślenia i działania oraz kształtowanie postaw uczniów,

odbędą trening:

- nabywania pewności siebie oraz skuteczności własnych działań,
- sprawnego zarządzania sobą, czyli zostań swoim menedżerem,
- rozwijania kompetencji poznawczych,
- trening innowacyjności i twórczego myślenia.

Termin realizacji szkolenia:I grupa październik 2017, w godzinach 9-17, /dwa dni/,
II grupa listopad 2017 w godzinach 9-17, /dwa dni/,
III grupa grudzień 2017 w godzinach 9-17, /dwa dni/,
IV grupa luty 2018 w godzinach 9-17, /dwa dni/,
V grupa marzec 2018 w godzinach 9-17, /dwa dni/,
VI grupa kwiecień 2018 w godzinach 9-17, /dwa dni/,
VII grupa październik w godzinach 9-17, /dwa dni/,
VIII grupa listopad 2018 w godzinach 9-17, /dwa dni/,
IX grupa   luty 2019 w godzinach 9-17, /dwa dni/.

Miejsce realizacji szkolenia:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach, Lipiny 40, 26 – 26-425 Odrzywół

Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania ceny obejmującej:

- przygotowanie programu szkolenia w oparciu o powyższe założenia oraz wywiad z Dyrektorem Szkoły, który będzie najbardziej przydatny w procesie edukacji uczniów,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk materiałów szkoleniowych zapewni Zleceniodawca pod warunkiem przesłania mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. materiałów szkoleniowych minimum 3 dni przed szkoleniem),
- przeprowadzenie szkolenia w terminie i miejscu wskazanym powyżej,
- wyrażenie zgody na publikację opracowanych przez siebie materiałów szkoleniowych na stronie internetowej Szkoły,
- zapewnienia sobie na własny koszt dojazdu na szkolenie, noclegu (jeśli będzie niezbędny) oraz wyżywienia podczas szkolenia.Oferta musi być przygotowania zgodnie z załączonym formularzem oferty.Warunki zatrudnienia:- trener zatrudniony na podstawie umowy zlecenie
- trener zatrudniony jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Wymagania zatrudnienia:

- poświadczone kwalifikacje do prowadzenia w/w szkolenia,
- 50h z przeprowadzonych szkoleń w wymienionym zakresie

Osoby do kontaktu: Kierownik projektu p. Jolanta Galińska 48 67 16 019

Termin przesłania ofert: 02.10 .2017r. godz. 10.00

Adres mailowy, na który powinna zostać wysłana oferta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:Formularz ofertowy (133 KB)