Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

Rozwój kompetencji społecznych jest bardzo istotny w zakresie budowania właściwych postaw na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu…
wtorek, 24 październik 2017 14:34

Zapytanie ofertowe - zakup pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych (1,65 MB) Załączniki do zapytania (748,23 KB)
Dotyczy Projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1…
piątek, 13 październik 2017 14:39

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500042972-N-2017 z dnia 13-10-2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach: Dostarczenie opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach na sezon grzewczy 2017/2018.
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach (1,64 MB) Załączniki do zapytania (748,23 KB)