poniedziałek, 27 luty 2023 14:41

Informacja dotycząca ocen w postępowaniu rekrutacyjnym


Informacja dotycząca ocen w postępowaniu rekrutacyjnym

Dyrektor Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

informuje, o

 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które będą brane pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach w roku szkolnym 2023/2024  do poszczególnych oddziałów :

 

 

Klasa Humanistyczna – przedmioty Historia oraz Wiedza o społeczeństwie

Klasa Politechniczna – przedmioty Geografia oraz Informatyka

Klasa Przyrodnicza – przedmioty Geografia oraz Biologia