piątek, 10 grudzień 2021 12:37

Wybór oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wielkogabarytowych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych od Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej na rok 2022"


Szczegóły dotyczące wyboru oferty do pobrania poniżej: