środa, 26 styczeń 2022 11:37

Zakup i dostawa węgla dla Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

Numer sprawy: ZS.026.1.2022

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej Pzp lub ustawą

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
Podstawa prawna: Art. 275 ust 1 Pzp


Załączniki do pobrania poniżęj: