Aktywna tablica

Aktywna tablica (2)

Rządowy program „Aktywna tablica” gwarantuje wsparcie finansowe szkołom, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach otrzymał wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 14 000 złotych. Dodatkowo na realizację zadania Powiat Przysuski przekazał 3 500 złotych jako wkład własny.