Ekopracownia

Ekopracownia (2)

wtorek, 19 grudzień 2023 18:34

Uroczyste otwarcie Ekopracownii

Napisane przez

W Zespole Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej Ekopracowni. Inicjatywa ta została zrealizowana dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, wsparciu Starostwa Powiatowego.
Eko pracownia stanowi istotny krok w kierunku edukacji ekologicznej wśród uczniów i lokalnej społeczności. Jej celem jest przyczynienie się do podnoszenia świadomości dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Celem programu "Ecocadets" jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.