Ekopracownia

Ekopracownia (4)

wtorek, 11 czerwiec 2024 11:01

Działania ekologiczne naszych Kadetów

 W ramach projektów, które realizowane są w Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej  w roku szkolnym 2023/2024, uczniowie - kadeci  podjęli szereg działań ekologicznych.

Warsztaty wyjazdowe

W dniu 22 lutego 2024 r. kadeci i cywile,  Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach  uczestniczyli w  wyjazdowych warsztatach ekologicznych.

wtorek, 19 grudzień 2023 18:34

Uroczyste otwarcie Ekopracownii

Napisane przez

W Zespole Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach, miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej Ekopracowni. Inicjatywa ta została zrealizowana dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, wsparciu Starostwa Powiatowego.
Eko pracownia stanowi istotny krok w kierunku edukacji ekologicznej wśród uczniów i lokalnej społeczności. Jej celem jest przyczynienie się do podnoszenia świadomości dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Celem programu "Ecocadets" jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.