sobota, 03 grudzień 2022 17:09

Ocalić od zapomnienia

czyli…. 54.rocznica śmierci Patronki Szkół Lipińskich


Ocalić od zapomnienia

W dniu 26.11.1968r.zmarła dr Helena Spoczyńska-założycielka szkoły „narodzonej w konspiracji”. To w 1939r.Spoczyńska jako pedagog musiała zejść do podziemia. Wtedy decyduje się na powrót z Krakowa  do Lipin zapadłych w Puszczy Pilickiej. Kryła się tu młodzież przed wywozem na roboty do Rzeszy, kryli się poszukiwani działacze, znajdowały schronienie tysiące zbrojnych partyzantów. Do lasu przed rekwizycją uciekali i okoliczni chłopi wraz ze swoim dobytkiem. To tutaj major Hubal nie zdejmując munduru po klęsce wrześniowej, formułuje swój pierwszy oddział, a teraz  jest duchowym patronem Lipińskich Kadetów.

W zadumie, w atmosferze przemijania , przy jęczącej przejmująco syrenie ręcznej, tej samej, która służyła do zwoływania uczniów z lasu na lekcje, która 54.lata towarzyszyła Helenie Spoczyńskiej w jej ostatniej drodze, wspominaliśmy patronkę naszej szkoły.