piątek, 27 październik 2023 07:21

XII Ogólnopolskie Forum Szkół "Edukacja Obronna Młodzieży"

W dniach 18 - 20.10.2023 r. odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Szkół "Edukacja Obronna Młodzieży", zorganizowane w bazie 4 RBLog we Wrocławiu, przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.


XII Ogólnopolskie Forum Szkół "Edukacja Obronna Młodzieży"

Oprócz delegatów szkół, realizujących programy OPW i CWKM, Cyber.mil, BOW, w forum wzięli udział również przedstawiciele kuratorium, wybranych patronackich jednostek wojskowych, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymiany doświadczeń, oraz poszerzenia swojej wiedzy nt. systemu funkcjonowania programów MON. Zapoznali się z istotą funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego w świetle przepisów prawa oświatowego, uzyskali konkretne i niezbędne informacje nt. pozyskiwania dotacji finansowych, dotyczących udziału w prowadzonych aktualnie projektach resortowych, tj. "Strzelnica w powiecie" czy "Narodowa Liga Dronów". Ważnymi kwestiami poruszanymi w panelu dyskusyjnym były również: optymalizacja rekrutacji do klas pierwszych OPW, w perspektywie zbliżającego się niżu demograficznego, przewidywane zmiany z zakresie wsparcia dla organu prowadzącego OPW oraz przewidywane zmiany w zakresie programu szkolenia OPW. Na zakończenie forum, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji gen. bryg. Mirosław BRYŚ, wyróżnił szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki w rekrutacji absolwentów do Sił Zbrojnych RP.