czwartek, 25 maj 2023 09:16

Rachunek zysków i strat za 2022 r.

Informacja w załączniku .....