Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

piątek, 22 wrzesień 2017 14:47

Zapytanie ofertowe - catering

Dot.: Projekt nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1…
wtorek, 19 wrzesień 2017 23:02

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach”
Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach”
Zapytanie ofertowe - Zakup materiałów biurowych i piśmiennyczych do realizacji zajęć (1,02 MB)
Regulamin poniżej:  
poniedziałek, 04 wrzesień 2017 23:04

Regulamin rekrutacji nauczycieli w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI W PROJEKCIE (1004,09 KB)